Näst på vår lista blev att titta närmare på myggmedel och precis som solkrämer är det en riskavvägning av vad som är mest skadligt eller skulle kunna vara mest skadligt: myggmedlet eller risken för malaria. Vi vill inte använda alltför mycket medel som skulle kunna orsaka förgiftning eller någon sorts irritation samtidigt som vi vill undvika så många mygg som möjligt eftersom vi kommer befinna oss i områden med malaria, mestadels med låg risk med undantag från Komodoöarna i Indonesien. Om vi kommer använda medlet dagligen vill vi försäkra oss om att det inte innehåller alltför mycket skadliga ämnen men som ändå fungerar.
Dock ska sägas att i vår efterforskning på det ”bästa” myggmedlet verkar medlen ofta fungera olika bra till olika personer men eftersom vi inte har möjlighet att testa alla medel går vi på testen från Testfakta.

 

Myggmedel kommer i olika former: spray, lotion, roll-on och olja. Beroende på myggmedel finns tre olika verksamma ämnen:
1. DEET (Dietyltoluamid), är det mest använda verksamma ämnet i insektsmedel men är skadlig att förtära, irriterande för hud och ögon, skadlig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Helsenorge.no, Norges offentliga hälsoportal för invånare i Norge, menar att om man följer instruktionerna för insektsmedlen finns liten risk för förgiftning men att de vid överdrivet bruk (smörja in hela kroppen) eller om man sväljer medlet kan leda till förgiftning.
DEET kan tas upp av kroppen genom huden och att svälja det. Spädbarn har stor kroppsyta i förhållande till deras vikt och är därför mer känsliga för förgiftning genom huden än äldre barn och vuxna. Myggmedel med DEET rekommenderas därför inte till barn under tre år.

Symptom vid förgiftning är

 • Magsmärtor, illamående och kräkningar
 • Lågt blodtryck och långsam puls
 • Rastlöshet, irritabilitet och ostadighet
 • I svåra fall kramper, koma och död
 • 2. PMD (p-mentan 3,8-diol), är det enda naturliga ämnet som används i myggmedel och utvinns ur trädet Corymbia citriodora, även kallat Eucalyptus citriodora, som härstammar från Australien. PMD är inte lika giftig som DEET och ger därför färre biverkningar: ögonirriterande. Huden absorberar dock PMD snabbare än DEET och skyddet håller därför inte lika länge.

  3. Icaridin (picaridine, KBR 3023), anses i en studie, liksom av WHO fungera lika bra som DEET och är ett av de bästa medlen mot insekter när koncentrationen är minst 20%. Ämnet är milt ögonirriterande men uppfyller inte kraven för att klassificeras som ögonirriterande.

  4. IR3535 (Ethyl butylacetylaminopropionate) är en förkortning av Insect Repellent 3535 som är en syntetiskt aminosyra som förvirrar insekters luktsinne. Ämnet har använts i över 30 år och WHOs utredning om ämnet har enbart hittat ögonirritation som biverkning. Vid normal användning utgör den ingen risk för människor eller miljön.

  Myggmedel utan DEET

  Myggmedel Billigaste affär Pris Jämförspris Verkande ämne Rekommendation
  NoSkito Babyland 79 kr/100 ml 790 kr/l PMD (6,72%) Från nyfödd
  Sjö & Hav Spray Apotea 89 kr/75 ml 1186 kr/l PMD (20,85%) Från 3 år
  Sjö & Hav Roll-on* Apotea 89 kr/50 ml 1780 kr/l PMD (20,9%) Från 3 år
  Salubrin Spray* Apotea 89 kr/100 ml 890 kr/l PMD (10%) Från nyfödd
  Autan Protection Plus Städshop 81 kr/100 ml 810 kr/l Icaridin (20%) Från 3 år
  Mosi-guard Natural Spray Mecindo 130 kr/75 ml 1733 kr/l PMD (30%) Från 6 månader
  Etono* ** Apoteket 100 ml IR3535 (19%) Från 3 år

  * Inte testade i Testfaktas myggmedelstest
  ** Kvalitetstestas av Apoteket just nu, finns inte att köpa i Sverige

   

  När vi valde mellan myggmedlen har vi dels sett till vilket verkande ämne som myggmedlet har, dels mängden verkande ämne, åldersrekommendation från tillverkaren och hur de klarat av Testfaktas test mot mygg gjorda 2009 och 2015. Båda testerna är gjorda på liknande sätt och därför jämförbara.

  Vi är noga med att följa rekommendationerna från tillverkarna och för Milo som är två år finns bara tre alternativ: NoSkito, Salubrin och Mosi-Guard. Det är anmärkningsvärt att Mosi-Guard som kan användas från 6 månader har en högre halt PMD än alla de övriga myggmedlen där den näst högsta har 20,9% och dessa rekommenderas att användas på barn från tre år!
  Salubrin är inte testad av Testfakta och blir för oss därför diskvalificerad eftersom vi helt enkelt inte vet hur den är i jämförelse med de andra medlen.
  Testfakta klassade NoSkito och Mosi-Guard som likvärdiga men vi ifrågasätter den mycket högre halten PMD i Mosi-Guard. Det känns mer rimligt att ett mindre barn borde ha en lägre koncentration av verkande ämne och vi valde därför NoSkito till Milo.

  Till Dante som är 3,5 år och dessutom verkar vara en riktig läckerbit för myggen, vill vi gärna ha något starkare och bäst betyg av Testfakta fick utan tvekan Sjö & Hav Spray och det blir därför Dantes och vårt (mammas och pappas) myggmedel.

  Myggmedel Testfakta

  Myggspray Testfakta

  0 Kommentarer

  Lämna en kommentar

  Want to join the discussion?
  Dela med dig av dina synpunkter!

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *